Služby

Ceny

Kontroly komínů dle nařízení vlády č.91/2010 Sb. Cena
Revize spalinových cest v novostavbách Cena
Revize spalinových cest pro opětovné připojení plynoměru Cena
Pravidelné čištění komínů, kouřovodů a výběr sazí Cena
Rekonstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi Ac. vložkou  Fi. Jeremias a Vacovský   Cena
Rekonstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi PVC vložkou Fi. Brilon a Ricomgas Cena
Dodávka instalace ocelových, Al., Ac. a plastových  kouřovodů Cena
Fasádní komíny Cena
Koaxiální komíny a kouřovody  pro odtah od plynových turbo kotlů Cena
Kontroly komínů a kouřovodů komínovou kamerou s možností záznamu Cena
Veškeré klempířské práce Cena
Měření kom. tahu a účinnosti spalovaní přístroji TESTO Cena
Poradenskou činnost při výstavbě nových komínových průduchů Cena
Prodej komínových vložek a komponentů Cena
Zajišťujeme frézování stávajících kom. průduchů před vložkování Cena