Nabízíme vám:

 • Kontroly komínů dle nařízení vlády č.91/2010 Sb.
 • Revize spalinových cest v novostavbách
 • Revize spalinových cest pro opětovné připojení plynoměru
 • Pravidelné čištění komínů, kouřovodů a výběr sazí
 • Rekontstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi Ac. vložkou  Fi. Jeremias a Vacovský  
 • Rekonstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi PVC vložkou Fi. Brilon a Ricomgas
 • Dodávka instalace ocelových, Al., Ac. a plastových  kouřovodů
 • Fasádní komíny,
 • Koaxiální komíny a kouřovody  pro odtah od plynových turbo kotlů
 • Kontroly komínů a kouřovodů komínovou kamerou s možností záznamu
 • Veškeré klempířské práce
 • Měření kom. tahu a účinnosti spalovaní přístroji TESTO
 • Poradenskou činnost při výstavbě nových komínových průduchů
 • Prodej komínových vložek a komponentů
 • Zajišťujeme frézování stávajících kom. průduchů před vložkováním